REGULAMIN XI Biegu Ulicznego im. Kazimierza Świerzowskiego

Cel imprezy:

  • Uczczenie pamięci Trenera Kazimierza Świerzowskiego
  • Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu
  • Promocja Gminy Lipinki
  • Propagowanie zdrowego stylu życia

Organizator:

ULKS Lipinki przy współudziale: Urząd Gminy Lipinki, Starostwo Powiatowe w Gorlicach,  Gminne Centrum Kultury w Lipinkach, Małopolskie Zrzeszenie LZS w Krakowie, OSP w Gminie Lipinki, Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Termin i miejsce biegu:

21.10.2017    –       Centrum Lipinek  – Hala Sportowa w Lipinkach – Park w Lipinkach

Biegi dla młodzieży   – 10.30
–           200m –            dziewczynki, chłopcy    – rocznik 2012 i młodsze

–           300m –            dziewczynki, chłopcy    – rocznik  2010 – 2011

–           500m  –            dziewczęta, chłopcy     – rocznik 2009 – 2008

–           1000m –           dziewczęta, chłopcy     – roczniki 2007 – 2006

–           1000m –           dziewczęta, chłopcy     – rocznik 2005 – 2004

–           1000m –           dziewczęta       –           gimnazjum  rocznik 2003 – 2002

–           2000m –           chłopcy            –           gimnazjum  rocznik 2003 – 2002

Biegi młodzieżowe odbędą się w Parku jako biegi przełajowe w oddzielnej klasyfikacji dziewcząt i chłopców.
Trasa Biegu o nawierzchni asfaltowej, posiada atest  PZLA

Nagrody w biegach młodzieżowych: za miejsca I – III medale i nagrody rzeczowe

Bieg Główny – 11.30 – start 

5km  asfalt  (1 pętla 5km)  – juniorki,           5km asfalt  ( 1 pętla 5km)  – kobiety,

5km  asfalt  (1 pętla 5km)  –  juniorzy,         10km  asfalt  (2 pętle po 5km)  – mężczyźni

Klasyfikacje:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz kategorie wiekowe:

                        Kobiety – kategorie wiekowe – 5km

K1 –   17 lat i młodsze
K2  –    20 – 35 lat  (1997 – 1982)
K3  –    36 – i starsze (1981 –     )

Juniorzy – kategorie wiekowe

J1 – 17 lat i młodsi

Mężczyźni – kategorie wiekowe –  10km

M  1  –  20 – 29 lat (1997 – 1988)

M  2  –  30 – 39 lat (1987 – 1978)

M  3  –  40 – 49 lat (1977 – 1968)

M  4  –  50 – 59 lat (1967  -1958)

M  5  –  60 i  więcej (1957  i starsi)

Dodatkowe klasyfikacje:

–           najlepsi zawodnicy Gminy Lipinki, oddzielnie w każdym biegu,
–           klasyfikacja małżeństw (suma czasów męża i żony)
–           klasyfikacja służb mundurowych
–           klasyfikacja druhów Ochotniczych Straży Pożarnych

Nagrody w biegu głównym:

W klasyfikacji generalnej biegu na 10 km miejsca I – VI  nagrody  pieniężne.

W klasyfikacji generalnej biegu na 5km kobiet  miejsca I – III  nagrody pieniężne.

W klasyfikacji generalnej biegu na 5km juniorów miejsca I – III  nagrody pieniężne.
W klasyfikacji generalnej biegu na 5km juniorek  miejsca I – III  nagrody pieniężne.
W kategoriach wiekowych za miejsca I – III  nagrody  rzeczowe.

W kategorii zawodników z Gminy Lipinki (mieszkaniec Gminy Lipinki) za miejsca  I – III nagroda rzeczowa.

Nagrody dla małżeństw za miejsca I-VI oraz małżeństw z powiatu za miejsca I – III
W kategorii służb mundurowych i druhów OSP – miejsca I – III puchary 

Pamiątkowe koszulki dla wszystkich uczestników oraz medale, którzy ukończą Bieg Główny.

Osoby, które zgłoszą się do dnia 15.10.2017 otrzymają numery startowe z imieniem zawodnika.
Dla pierwszych 40 osób, które dokonają opłaty startowej dodatkowa nagroda rzeczowa.

Uczestnictwo:

W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni w 2002  roku i starsi, posiadający aktualne badania lekarskie oraz podpiszą i złożą oświadczenie w biurze zawodów.

 Zgłoszenia:

– elektronicznie do 17.10.2017 na stronach: www.timesport.pl,  www.ulkslipinki.pl

– w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 8.00 – 10.15

– do biegów młodzieżowych w dniu zawodów na miejscu startu do godz. 10.00

Opłata startowa:

40 zł  –  dla zawodników,  którzy dokonają wpłaty po 20.09.2017 oraz dla wszystkich którzy dokonają wpłaty w dniu zawodów

30 zł  –  dla wszystkich zawodników, którzy dokonają wpłaty przelewem do 20.09.2017 oraz zawodników, którzy ukończyli przynajmniej pięć  Biegów Ulicznych w Lipinkach    i dokonają wpłaty przelewem od  20.09.2017  do 17.10.2017

20 zł  –  dla zawodników, którzy ukończyli przynajmniej pięć  Biegów  Ulicznych  w Lipinkach i dokonają wpłaty przelewem do 20.09.2017
20zł  –  dla zawodników mieszkańców Gminy Lipinki którzy dokonają wpłaty do 17.10.2017

Zwolnieni z opłaty startowej są zwycięzcy poprzednich edycji biegu.

Po 17.10.2017 opłata za start tylko w biurze zawodów.
W dniu zawodów opłata startowa wynosi 40zł – nie przysługują zniżki.

na numer konta 34 8628 0000 2001 0000 1560 0001   Bank Spółdzielczy w Lipinkach

ULKS Lipinki, 38-305 Lipinki 48

Postanowienia końcowe:

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

– organizator zapewnia miejsce na przebranie oraz zapewnia możliwość skorzystania z natrysków,

– organizator zapewnia posiłek po biegu,

– kontakt : Tomasz Świerzowski – 601625210.   email: ulks.lipinki@op.pl

– dekoracje biegów młodzieżowych po zakończeniu biegu głównego ok. godz. 13.00,

– dekoracje biegu głównego ok. godz. 13.30.